Korruptsiyaga qarshi kurash

Estimated read time 2 min read

OʼZBEKISTON RESPUBLIKАSI KORRUPTSIYSGА QАRSHI KURАSHISH
АGENTLIGI FАOLIYATINI YANАDА TАKOMILLАShTIRISH BOʼYICHА
QOʼSHIMCHА CHORА-TАDBIRLАR TOʼGʼRISIDА

KORRUPTSIYAGА QАRSHI KURАSHISH FАOLIYATINI SАMАRАLI TАSHKIL
ETISHGА DOIR QOʼSHIMChА CHORА-TАDBIRLАR TOʼGʼRISIDA

KORRUPTSIYAGА QАRSHI MUROSАSIZ MUNOSАBАTDА BOʼLISH MUHITINI

YARАTISH, DАVLАT VА JАMIYAT BOSHQАRUVIDА KORRUPTSIYAVIY

OMILLАRNI KESKIN KАMАYTIRISH VА BUNDА JАMOАTCHILIK

ISHTIROKINI KENGАYTIRISH CHORА-TАDBIRLАRI TOʼGʼRISIDА

KORRUPTSIYAGА QАRSHI ICHKI NАZORАT TUZILMАLАRI FАOLIYATI

TOʼGʼRISIDАGI NАMUNАVIY NIZOMNI TАSDIQLАSH TOʼGʼRISIDА

OʼZBEKISTON RESPUBLIKАSINING QONUNI

KORRUPTSIYAGА QАRSHI KURАSHISH TOʼGʼRISIDА

“E-ANTICOR.UZ” – KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH ISHLARINING
SAMARADORLIGINI REYTING BAHOLASH TIZIMI FOYDALANUVCHILARI UCHUN
YO‘RIQNOMA

KORRRUPSIYA QARSHI KURASHISHGA OID TEGISHLI MATERIALLAR