Umumfoydalanishdagi mahalliy ahamiyatdagi 4K-251 “O’smat sh – Turon Q” avtomobil yo’lining 3 km qismida yangi ko’prik foydalanishga topshirildi