O‘zbekistonda 14 ta hudud bo‘yicha iqtisodiy faollik reytingi tuzildi